Kontakt

 

   
NAZIV TVRTKE: Little Eagle Co. trgovina i usluge d.o.o
SJEDIŠTE I ADRESA: Starobašćanska 51, Punat, Otok Krk
OSNOVNA DJELATNOST: Prodaja građevinskog materijala
DIREKTORI TVRTKE: Ivica Orlić i Nikola Orlić
ČLANOVI UPRAVE: Ivica Orlić                            091/654-8541

i.orlic@little-eagle.hr

Nikola Orlić                        091/654-8542

n.orlic@little-eagle.hr

TELEFON: 051/854-414

051/855-215

051/854-838

TELEFAX: 051/854-952
E-MAIL: little.eagle@ri.t-com.hr
OIB: 44411291643
MS: 3849970
MBS: 040006475
TEMELJNI KAPITAL: 20.000,00 kn uručen u cijelosti
POSLOVNE BANKE: ZABA: HR6523600001101660598

HYPO: HR2025000091101010034

PBZ: HR2423400091117026092

ERSTE: HR292402006110396994